• kontakt@centrumebiznesu.pl

Czy potrzebujesz talentu do nauki języka obcego?

Czy potrzebujesz talentu do nauki języka obcego?

"Nie jestem dobry w językach!"

Ile razy powiedziałeś lub pomyślałeś coś takiego?

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś nauczyć się języka obcego, czy to samodzielnie, czy w szkole, prawdopodobnie miałeś tę myśl całkiem sporo razy.

Kiedy mamy trudności w zrobieniu czegoś, często próbujemy zrzucić z siebie odpowiedzialność, mówiąc, żeniejesteśmy "wystarczająco dobrzy" lub "nie jesteśmywystarczająco utalentowani", aby zrobić to, co chcemy zrobić. To daje nam łatwy sposób na wytłumaczenie naszych niepowodzeń, a także wymówkę, by przestać próbować.

Wszyscy tak robiliśmy w pewnym okresie czasu, ale prawda jest taka, że myślenie o nauce języka w kategoriach "talentu" lub po prostu "bycia wystarczająco dobrym" może być bardzo niebezpieczne.

Dlaczego?

Ponieważ to, co robisz, to nakładanie twardych ograniczeń na to, co możesz osiągnąć. W światopoglądzie opartym na talencie, wszystko jest binarne: albo masz talent, albo nie.

I tyle, żadnych wyjątków.

Jeśli wierzysz w talent, ryzykujesz, że sprzedasz się za mało. Nie tylko w językach, ale także we wszystkim innym. Jeśli myślisz, że nie jesteś wystarczająco utalentowany, nie będziesz próbował. A jeśli nie spróbujesz, nigdy nie osiągniesz w życiu rzeczy, które są zarówno niezwykle wartościowe, jak i niezwykle wymagające...

...jak nauka języków!

Wiesz, co jeszcze jest dziwne w talencie? Wszyscy o nim mówią, ale nikt tak naprawdę nie potrafi powiedzieć, czym on jest. Dla większości, talent to po prostu "bycie naturalnie dobrym w czymś".

Dzisiaj chciałabym wyjaśnić, co według mnie oznacza "talent" dla osób uczących się języków obcych, jak również przedyskutować, czy potrzebujesz talentu, aby odnieść sukces w nauce języków.

Zanurzmy się w to!

Co sprawia, że osoba ucząca się języków obcych jest utalentowana?

Ale co odróżnia utalentowanego uczącego się języka od nieutalentowanego?

Jeśli talent jest prawdziwy, a niektórzy uczący się języków "go mają", to musi istnieć sposób, aby go znaleźć, zmierzyć i rozłożyć na części składowe, prawda?

Cóż, w latach 50-tych i 60-tych XX wieku badacze zajmujący się przyswajaniem drugiego języka próbowali to właśnie zrobić, zagłębiając się w zdolności kognitywne osób uczących się języka.

Badacze ci podzielili zdolności poznawcze przeciętnego uczącego się języka na następujące cztery kategorie:

  • Kodowanie fonemowe, czyli zdolność do rozróżniania fonemów za pomocą skryptu fonetycznego
  • Wrażliwość gramatyczna: zdolność do rozpoznawania funkcji gramatycznych słów w zdaniu
  • Zdolność douczenia się indukcyjnego : zdolność do uogólniania wzorów z jednego zdania na inne
  • Umiejętność uczenia sięrotacyjnego: zdolność do zapamiętywania list słów wraz z tłumaczeniami.

W oparciu o te kategorie opracowano test zwany Modern Language Aptitude Test (w skrócie MLAT). Niestety, test ten nie jest dostępny dla osób uczących się języków obcych, takich jak Ty i ja. Jeśli jednak należysz do agencji lub innej organizacji, która jest zainteresowana zamówieniem egzaminu, możesz kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

W każdym razie, MLAT ma na celu określenie, jak szybko i skutecznie osoby uczące się języka mogą wykonywać pewne zadania związane z językiem, przy optymalnych instrukcjach, warunkach i motywacji.

Jak się okazuje, uczestnicy testu wykazywali się różnorodnymi umiejętnościami: niektórzy byli świetni w zapamiętywaniu słów, ale nie radzili sobie z zapisem fonetycznym. Inni z kolei potrafili zrozumieć funkcje gramatyczne w zdaniu, ale nie potrafili uogólniać wzorów.

To ma sens, prawda?

Być może zauważyłeś to samo z własnymi umiejętnościami językowymi. Może, na przykład, jesteś świetny w zapamiętywaniu słów, ale masz problem z rozgryzaniem wzorów gramatycznych. Albo jesteś dobry w uczeniu się nowych skryptów, ale nie radzisz sobie z rozróżnianiem podobnych dźwięków.

Inni badacze wykorzystali MLAT do dalszego zgłębienia koncepcji predyspozycji językowych i odkryli, że studenci, którzy odnieśli sukces w nauce języków obcych, zrobili to podążając za swoimi naturalnymi skłonnościami izainteresowaniami.

Innymi słowy, odnosili oni sukcesy w nauce języków obcych, ponieważ uczyli się ich w sposób, który im odpowiadał. Innymi słowy, nawet jeśli nie jesteś szczególnie silny we wszystkich aspektach "predyspozycji językowych", jeśli Twój styl uczenia się odzwierciedla Twoje mocne strony poznawcze, nadal możesz odnieść sukces.

Czy mam wrodzony talent do języków?

Z mojego doświadczenia jako poligloty wynika, że ludzie niezliczoną ilość razy mówili mi, że mam wrodzony talent do języków - taki, z którym się urodziłem. Niektórzy teoretyzowali nawet, że mój mózg jest w jakiś sposób lepiej przystosowany do nauki języków niż mózg przeciętnej osoby.

To może być prawda, ale szczerze w to wątpię.

Szczerze mówiąc, uważam, że mój sukces w nauce wielu języków nie wynika po prostu z moich wrodzonych zdolności poznawczych. W rzeczywistości moje zdolności kognitywne są tylko jednym z sześciu głównych czynników, które składają się na sukces w nauce języków obcych (o czym za chwilę).

Wierzę w to, ponieważ wiem, że zdolności poznawcze nie są stałe. Mogą się one zmieniać w czasie, a nawet drastycznie.

Dawniej uważano za oczywiste, że struktura mózgu nie zmienia się w ciągu życia. Obecnie jednak naukowcy wiedzą, że mózg może się zmieniać w zależności od tego, jak jest wykorzystywany - koncepcja ta nosi nazwę neuroplastyczności.

Więc nawet jeśli teraz nie masz "mózgu do nauki języków", to z praktyką i poświęceniem na pewno możesz go rozwinąć. Musisz tylko zacząć używać swojego mózgu w sposób, który sprzyja nauce języków obcych i robić to tak często, jak tylko możesz. Tak właśnie zrobiłem i po nauczeniu się czternastu języków, śmiem twierdzić, że idzie mi to całkiem nieźle.

Sześć kluczy do sukcesu w nauce języków obcych

Tak więc, wraz z dobrą - powiedziałbym, że doskonałą - wiadomością, że każdy może stać się dobrym w nauce języka nawet bez wrodzonego talentu do tego, istnieją inne dodatkowe czynniki, które mogą wpłynąć na zdolności językowe. A najlepsze jest to, że czynniki te nie są w ogóle związane z jakością twojego mózgu czy jakością twoich genów.

Łącznie z tym, co już omówiliśmy, istnieje sześć czynników, które "czynią" osobę świetnie uczącą się języków obcych:

  1. Zdolności kognitywne
  2. Motywacja
  3. Sposób myślenia
  4. Meta-uczenie się
  5. Czas poświęcony na zadanie
  6. Okoliczności życiowe

1. Zdolności poznawcze

Twoje zdolności poznaw cze obejmują wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. Jeśli już jesteś dobry w uczeniu się, nauka jest czymś, co będziesz chciał robić częściej. Kiedy uczyłem się angielskiego lub francuskiego i byłem komplementowany za mój akcent lub płynność, byłem jeszcze bardziej podekscytowany, aby osiągnąć więcej z moimi umiejętnościami.

To jest normalne. Jako ludzie, mamy tendencję do robienia rzeczy, które uważamy za stosunkowo łatwe i za które otrzymujemy społeczne uznanie. Tak więc, w mojej ścieżce nauki języków obcych, moje zdolności poznawcze z pewnością odegrały pewną rolę, ale, ponownie, nie sądzę, że są one głównym powodem, dla którego nauczyłem się tak wielu języków z takim sukcesem.

2. Motywacja

Drugim czynnikiem jest motywacja. Bez motywacji nic nie osiągniesz, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś utalentowany. W rzeczywistości świat jest pełen utalentowanych ludzi, którzy nie osiągnęli zbyt wiele dzięki swoim umiejętnościom.

W ten sposób, Twój talent nie definiuje Twojego sukcesu - definiuje go Twoja motywacja. Nauka języka to długa podróż, a ludzie, którzy ją kończą, to ci, którzy wiedzą dokładnie, dlaczego starają się uczyć dzień po dniu.

Osobiście odkryłem, że uczę się języków do poziomu biegłości, ponieważ nie traktuję ich jak innych umiejętności, które posiadam. Zamiast tego, traktuję je jako fundamentalną część mojego życia i mojego rozwoju jako osoby. Kiedy zacznę się uczyć języka obcego, nie ma już odwrotu. Motywacja jest paliwem, które sprawia, że nauka języka staje się rzeczywistością. Bez niej nigdzie nie dojdziesz.

3. Inteligencja emocjonalna

Trzecim czynnikiem jest Twoja inteligencja emocjonalna. Dowiedziałem się o tej koncepcji z książki "Inteligencja emocjonalna" (afiliacja), której autorem jest Daniel Goleman.

W książce tej Goleman odróżnia "inteligencję racjonalną", czyli taki rodzaj inteligencji, który można zmierzyć testem IQ (gdzie testuje się głównie umiejętności logiczne i matematyczne), od "inteligencji emocjonalnej", czyli czegoś, czego nie da się zmierzyć zwykłym testem. Ten rodzaj inteligencji wiąże się ze zdolnością rozumienia samego siebie, kontrolowania siebie i swoich emocji oraz zdolnością rozumienia innych.

Wszystkie te czynniki, tak się składa, odgrywają ogromną rolę w nauce języka obcego, dlatego uważam, że inteligencja emocjonalna jest kluczowym czynnikiem sukcesu w nauce języków obcych.

Inteligencja emocjonalna jest również związana z Twoim nastawieniem. Dobrą wiadomością jest to, że możesz pracować nad swoim nastawieniem ORAZ inteligencją emocjonalną; podobnie jak Twoje zdolności poznawcze, nie są one stałe.

Ja sama przez lata dużo pracowałam zarówno nad swoją inteligencją emocjonalną, jak i sposobem myślenia. Mój sposób myślenia całkowicie się zmienił, jeśli chodzi o naukę języków i życie w ogóle, a to za sprawą doświadczeń, mojego nastawienia, ludzi, których spotkałam na swojej drodze i wielu innych rzeczy.

Wszyscy uczący się języków obcych rozwijają się pozytywny sposób myślenia. Nie mówią po to, aby otrzymać pochwałę, ale raczej po to, aby się komunikować. Kiedy ktoś ich poprawia, nie odbierają tego jako obelgi, ale jako konstruktywną informację zwrotną, Kiedy rozwiniesz pozytywne nastawienie, każdy moment podróży do nauki języka jest skarbem - czy to moment sukcesu, czy porażki.

4. Czas na wykonanie zadania

Czwartym czynnikiem jest czas poświęcony na wykonanie zadania. Malcolm Gladwell w swojej książce "Outliers" (afiliacja) wprowadził popularną koncepcję reguły 10 000 godzin. Główną ideą tej zasady jest to, że aby stać się dobrym w danej umiejętności, musisz spędzić tysiące godzin ucząc się i doskonaląc ją.

Jeśli pomyślisz o średniej ilości czasu, jaką rodzimy użytkownik języka poświęcił na naukę swojego ojczystego języka, zdasz sobie sprawę, że jako uczący się masz przed sobą długą drogę. Twoja zdolność do rozumienia, mówienia, czytania, a nawet pisania w języku obcym zależy w dużej mierze od tego, ile czasu zainwestujesz w każdą z tych czynności. Ale czas nie jest tu jedynym czynnikiem. W rzeczywistości, jest wielu uczących się, którzy spędzają dużo czasu na nauce języków, ale nie czerpią z tego zbyt wiele korzyści.

Szczerze mówiąc, nie sądzę, że sama czynność uczenia się języka jest trudna per se.

To, co jest trudne, to poświęcenie czasu, dyscypliny i wysiłku, aby rzeczywiście się uczyć. Musisz spędzić dużo czasu, wiedzieć JAK spędzić ten czas w inteligentny sposób, aby rozciągnąć swoje granice i rozwinąć dyscyplinę, której potrzebujesz, aby to się powtarzało i powtarzało w dłuższym okresie czasu.

5. Świadomość meta-nauczania

Piątym czynnikiem jest Twoja świadomość meta-uczenia się. Osoby, które odniosły sukces w nauce języków obcych spędzają bardzo dużo czasu na nauce, ale wiedzą jak efektywnie wykorzystać swój czas, energię i zdolności poznawcze.

Przeszli przez długi i trudny proces prób i błędów, ucząc się odrzucać to, co nie działa i udoskonalać oraz pracować nad tym, co działa. Wspaniali uczący się języka są świadomi własnego procesu uczenia się i pracują nad tym, by kontrolować i kierować jego rozwojem.

Połączenie ilości i jakości czasu sprawia, że są oni niesamowitymi maszynami do nauki języków obcych.

Wielcy uczący się języków obcych nieustannie zadają sobie pytanie: "W czym jestem dobry w nauce języka? Czy sposób, w jaki się uczę, gra na moich mocnych stronach?".

Następnie używają odpowiedzi na te pytania, aby informować o swoich strategiach i postępach. Zadawałem sobie te pytania (i wiele innych) raz po raz w ciągu ostatnich 30 lat i z dumą mogę powiedzieć, że zacząłem myśleć nieszablonowo - to właśnie dało mi możliwość nauczenia się tak wiele, jak się nauczyłem.

6. Okoliczności życiowe

Szóstym czynnikiem są Twoje okoliczności życiowe. Liczy się to, jak żyjesz, i to bardzo. Ludzie, z którymi decydujesz się spędzać czas, doświadczenia, które masz, kraje, które odwiedzasz, co robisz w wolnym czasie.

W moim życiu wybrałam życie i oddychanie językami przez cały dzień, co doprowadziło mnie do życia, które obecnie pozwala mi na używanie co najmniej 5-8 języków każdego dnia, a niektórych przez wiele godzin.

Bez kultywowania okoliczności życiowych, które pozwolą Ci używać i komunikować się w jednym lub więcej językach z dużą częstotliwością, będzie Ci niezmiernie trudno osiągnąć wysoki poziom sukcesu w nauce języków obcych.

Udostępnij:

Polecamy

tłumaczenia niemieckie

Zobacz