• kontakt@centrumebiznesu.pl

Czym jest tłumaczenie techniczne (tłumaczenie techniczne)?

Czym jest tłumaczenie techniczne (tłumaczenie techniczne)?

Pisanie techniczne tłumaczy się z łatwością. Jest to nie tylko specjalistyczna forma języka, ale także wykorzystanie informacji naukowych, technicznych lub specjalistycznych w piśmie. Wiele dzieł literackich nie zawiera elementów pisma technicznego, ale istnieją w nich specjalistyczne terminy. Teksty techniczne nie występują w podręcznikach, instrukcjach obsługi, tekstach naukowych czy czasopismach. Wynika to z faktu, że wymagają one opanowania pisania technicznego, tłumaczenia i innych elementów.

Czym jest pisanie techniczne?

Leksemy i słowa funkcjonalne Język używany w tekstach technicznych jest bardzo specyficzny. Ważne jest, aby używać spójnej terminologii i słów. Rymowanka, w której brakuje słów, może zostać pominięta lub kwestia techniczna, która jest nieprawidłowo przedstawiona, może zostać źle zrozumiana, na przykład procedura medyczna lub umowa, która się nie powiedzie. Tłumaczenie to nie tylko przekład słów na inny język. Tłumacz musi dokładnie opisać zamierzone znaczenie.

Żargon i skróty techniczne

W tekstach technicznych często znajdujemy słowa, które nie są powszechnie używane w tłumaczeniach. Istnieją skróty używane w branży, których nie możemy znaleźć w języku docelowym. Tłumacze muszą nie tylko wiedzieć, czym jest skrót, ale także jak i dlaczego się go używa. Dotyczy to również akronimów.

Symbolika

Pismo techniczne jest wypełnione ważnymi symbolami i znakami. Te same symbole i znaki są używane w różnych dziedzinach, ale mają różne znaczenia. Niektóre z nich są tłumaczone bezpośrednio, a inne nie. Tłumacze muszą wiedzieć, co oznaczają symbole i znaki, jak są używane i jak przekładają się na język docelowy. Na przykład znak , ma inne znaczenie w zależności od tego, czy jest używany w podręczniku matematyki czy programowania.

Formatowanie

W dokumentach technicznych obowiązują ścisłe zasady formatowania. Weźmy pod uwagę wniosek patentowy, który może zostać odrzucony, jeśli nie jest zgodny z określonym formatem lub ma nieprawidłowe odstępy i podział wierszy. Pisma techniczne często zawierają treści graficzne, które są trudne do odczytania. Długość tekstu może różnić się od języka, więc tekst, który wstawiamy do obrazów lub tabel, może zostać usunięty podczas formatowania. Tekst, który znajduje się obok lub na początku lub blisko początku obrazu, może również zostać odrzucony z powodu tłumaczeń językowych, które są rozciągnięte lub skurczone. Tłumacz powinien być w stanie poradzić sobie z takimi problemami.

Niuanse kulturowe

Kwestie kulturowe są równie ważne jak tłumaczenie elementów językowych. Nie ma znaczenia, jak dokładnie potrafimy przetłumaczyć tekst, jeśli jest on obraźliwy, nieodpowiedni lub niepowiązany. Kwestie społeczne mogą powodować problemy. W tekstach arabskich ważne jest słowo "człowiek". W innych tekstach używa się tylko słowa "osoba". W wielu kulturach zasady etykiety dotyczące rozpoznawania osób są bardzo ważne, nawet w dokumentach technicznych. W innych kulturach ważny jest również sposób zapisu pieniędzy, liczb i danych.

Ukryte koszty niskiej jakości usług

Ludzie mogą pomyśleć, że poszedłeś o krok dalej, jeśli tekst został przetłumaczony niepoprawnie lub poniżej oczekiwanego standardu. Jakość usług ma wpływ na reputację firmy. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dokument zawiera błędy, które mogą spowodować straty lub szkody. Konsekwencje prawne są kosztowne.

Tłumaczenie musi zostać poprawione, jeśli zawiera jakiekolwiek błędy. Koszt ponownego tłumaczenia jest zawsze wyższy niż w przypadku tłumaczenia oryginalnego, jeśli tłumaczenie zawiera kilka słów, które należy poprawić.

Udostępnij:

Polecamy

tłumaczenia niemieckie

Zobacz