• kontakt@centrumebiznesu.pl

Jak wygląda egzamin certyfikacyjny dla tłumacza?

Jak wygląda egzamin certyfikacyjny dla tłumacza?

Zawód tłumacza przysięgłego nazywany jest zawodem zaufania publicznego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy między innymi zdać egzamin. Poniżej opisujemy, jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego obejmuje część pisemną

Na egzaminie na tłumacza przysięgłego wymagana jest zarówno część pisemna, jak i ustna. Egzamin pisemny wymaga przetłumaczenia dwóch tekstów, jednego z języka polskiego na inny język i drugiego z innego języka na język polski. Często są to teksty specjalistyczne i skomplikowane, jak na przykład teksty z zakresu prawa.

Egzamin na tłumacza przysięgłego: część ustna

W części ustnej kursu zostaną przetłumaczone dwa teksty z języka polskiego na inny język i z tego języka na nasz język ojczysty. Jeden z tych tekstów tłumaczony jest ad hoc, czyli ad-vista, w trakcie jego czytania. Drugi tekst jest tłumaczony sekwencyjnie. Polega to na tłumaczeniu znaczenia mówcy, który w trakcie swojej wypowiedzi robi pauzę, aby tłumacz mógł przekazać informację. Ten rodzaj tłumaczenia jest często mylony z tłumaczeniem symultanicznym, które wykracza nieco poza podstawowe umiejętności tłumacza. Tłumaczenie symultaniczne odbywa się w kabinie, gdzie tłumacz słucha tekstu przez słuchawki, a następnie tłumaczy go na bieżąco na język docelowy.

Udostępnij:

Polecamy

tłumaczenia niemieckie

Zobacz