• kontakt@centrumebiznesu.pl

PRZEWODNIK PO PROFESJONALNYM EDYTORSTWIE NAUKOWYM

PRZEWODNIK PO PROFESJONALNYM EDYTORSTWIE NAUKOWYM

Czy masz ważne badania do opublikowania, ale potrzebujesz redakcji naukowej, aby upewnić się, że Twój artykuł jest gotowy do publikacji? Badanie przeprowadzone przez Hugh Gosdena zatytułowane "Research Writing and NNSs: From the Editors" opublikowane w Journal of Second Language Writing, które objęło 116 redaktorów akademickich, wykazało, że wśród głównych powodów odrzucania artykułów naukowych znalazły się: nieprawidłowe użycie gramatyki, niejasny tekst i niespójne rozwinięcie tematu.

Dlatego tak ważne jest, aby rozważyć usługi edycji manuskryptów naukowych, jeśli chcesz, aby redaktorzy poważnie rozważyli Twoje zgłoszenie. Wielu naukowców potrzebuje czasu, aby zapoznać się z naukowym stylem pisania i zasadami formatowania. Często czas spędzony na pracy nad korektami językowymi i wymogami formatowania może odciągnąć nas od innej ważnej pracy, którą mamy. Redaktor naukowy może świadczyć usługi wsparcia publikacji i pomóc naukowcom w osiągnięciu celu, jakim jest szybka publikacja w szanowanym czasopiśmie. Ponadto istnieje szereg kroków, które uczeni mogą podjąć, aby usprawnić proces publikacji i zwiększyć swoje szanse na akceptację w wybranym czasopiśmie.

Wskazówki dotyczące pisania artykułów naukowych

Twoja praca naukowa powinna być:

Scientific Writing Tips

Twoja praca naukowa powinna być:

 • Krótkie - Unikaj powtarzania się i usuń długie wyjaśnienia banalnych tematów.
 • Proste - nie staraj się zaimponować skomplikowanymi przykładami. Przekaż swoją wiadomość w najprostszy możliwy sposób.
 • Konkretny - unikaj abstrakcyjnych lub wieloznacznych sformułowań, które mogą zostać źle zinterpretowane; używaj mocnego języka, który nie pozostawia miejsca na wątpliwości.
 • Skoncentrowany - Opowiadaj o swoich badaniach, ale koncentruj się na ich wynikach.
 • Samokrytyczny - zastanów się, gdzie Twoje wnioski są niepewne i przyznaj, gdzie należy przeprowadzić więcej badań (zanim powie to ktoś inny).

edytor

Usługi redakcji naukowej

Kiedy skończysz pisać swój pierwszy projekt na papierze, czas cofnąć się o krok i postawić się w sytuacji społeczności naukowej, która czyta Twoje badania po raz pierwszy. Zanim przystąpisz do pierwszej korekty tekstu, zadaj sobie dziewięć następujących pytań:

 • Czy Twój tytuł jest jasny i chwytliwy?
 • Czy cele są adekwatne do zamierzonej grupy odbiorców?
 • Czy Twój artykuł jasno pokazuje, gdzie kończy się praca innych, a zaczyna Twoja?
 • Czy Twoje wnioski dokładnie odzwierciedlają postawione pytania i wszystkie wyniki Twoich badań?
 • Czy zastosowane materiały, zmienne i techniki zostały wyjaśnione w sposób zwięzły i dokładny?
 • Czy Twoje rysunki i tabele są istotne i przejrzyste?
 • Czy używałeś właściwych czasów i głosów w całym tekście?
 • Czy Twój artykuł naukowy zawiera jakiekolwiek ogólnikowe sformułowania typu "wydaje się, że..." lub "to daje wrażenie, że..."?
 • Jak sądzisz, jak społeczność naukowa zareaguje na Twój artykuł naukowy?

Rozważ usługi redakcji naukowej

Redagowanie artykułów naukowych to coś więcej niż tylko poprawianie języka Twojego manuskryptu. Redaktor naukowy powinien być w stanie zapewnić bezstronną, zewnętrzną recenzję, aby zidentyfikować wszelkie niejasności lub poważniejsze problemy i przedstawić sugestie dotyczące poprawy. Jest to jeden ze sposobów, w jaki usługi redakcji pracy naukowej mogą pomóc w usprawnieniu procesu publikacji. Oprócz oferowania wzajemnej weryfikacji i doprowadzenia artykułów do wymaganego poziomu językowego, mogą oni również obiektywnie spojrzeć na Twoje badania z trzeciej strony.

Więcej na: http://ecsrem.pl/

Udostępnij:

Polecamy

tłumaczenia niemieckie

Zobacz