• kontakt@centrumebiznesu.pl

SEKRETNA WARTOŚĆ DODANA TWOJEGO REDAKTORA NAUKOWEGO: SPÓJNOŚĆ PISANIA I FORMATOWANIA

SEKRETNA WARTOŚĆ DODANA TWOJEGO REDAKTORA NAUKOWEGO: SPÓJNOŚĆ PISANIA I FORMATOWANIA

W jaki sposób redaktorzy naukowi poprawiają teksty, które redagują? Pisarze, którzy redagowali swoje prace, nie mają problemów z odpowiedzią na to pytanie. W zależności od poziomu edytorstwa akademickiego, autorzy mogą przytoczyć podstawowe usprawnienia dokonane przez redaktorów, takie jak wyszukiwanie literówek i poprawianie ortografii, interpunkcji i gramatyki; poprawianie użycia słów, struktury zdań i organizacji akapitów; a nawet ulepszanie formułowania logicznych argumentów.

Istnieje jednak obszar, w którym wykwalifikowany redaktor naukowy wniesie znaczący wkład, którego niektórzy autorzy mogą nie w pełni docenić: zapewnienie, że format i treść tekstu są spójne. Spójność oznacza pisanie tych samych rzeczy w ten sam sposób w całym dokumencie.

Dlaczego spójność ma znaczenie? Dlaczego niespójność tak bardzo odbija się na pracy pisarza? Wiążą się z tym dwa czynniki: jeden możemy nazwać estetycznym, drugi funkcjonalnym.

Względy estetyczne przy formatowaniu tekstu

Zasada, że format dokumentu powinien być zawsze spójny, odnosi się do wszystkich elementów formatowania artykułów, a zwłaszcza do formatowania akademickiego. Weźmy, na przykład, standardowy projekt redakcyjny czasopisma: marginesy i wcięcia tekstu powinny być zawsze takie same. Jeśli dokument jest hierarchiczny/wielopoziomowy, tekst na każdym poziomie powinien być sformatowany w spójny sposób. Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki, podkreślenie (pogrubienie, kursywa, podkreślenie) powinny być zawsze takie same dla podobnego tekstu. To samo dotyczy odstępów i wypunktowań.

Tekst z niespójnym formatowaniem wygląda niechlujnie, nieporządnie i nieprofesjonalnie. Dokument z nierównymi marginesami lub różnymi czcionkami w różnych miejscach nie robi wrażenia i jest trudny do przyswojenia. Wpływa to negatywnie na wrażenie, jakie tekst wywiera na czytelniku. Zmniejsza przyjemność z czytania tekstu oraz szacunek i zaufanie do rzetelności i fachowości autora.

tekst

Spójność zwiększa zrozumienie

Dokument sformatowany w sposób niespójny jest mylący. Na przykład, jeśli słowo takie jak "prawdopodobnie" pojawia się czasem jako prawdopodobnie, innym razem jako prawdopodobnie, a jeszcze innym razem jako "prawdopodobnie", czytelnik może zapytać, czy te słowa oznaczają to samo, czy też jest między nimi jakaś różnica, a jeśli jest różnica, to jaka. Dotyczy to również innych elementów formatowania. Niespójność sprawia, że czytelnik zadaje niewłaściwe pytania dotyczące tekstu i ma niepokojące wrażenie, że czegoś w tekście nie rozumie. Niespójność utrudnia nie tylko czerpanie przyjemności z tekstu i szacunku dla niego, ale także jego zrozumienie.

Niespójność w tekście ma również negatywny wpływ. Oto kilka przykładów typowych niespójności:

 • Liczby czasami są zapisywane jako cyfry ("5"), a czasami jako słowa ("pięć").
 • Daty zapisywane w różnych formatach; na przykład, czasami jako 2 czerwca 2016 r., a innym razem jako 2/6/2016.
 • Konsekwentne stosowanie lub lekceważenie "przecinka oksfordzkiego".
 • Myślniki czasami reprezentowane przez myślnik, czasami przez en- myślnik, a czasami przez em- myślnik.
 • Tekst, który przełącza się pomiędzy pisownią terminu a akronimem.
 • Artykuł na temat biblijny może w jednym miejscu odnosić się do postaci przez fonetyczną pisownię hebrajskiego imienia (na przykład Mosze), a gdzie indziej ta sama postać biblijna jest określona przez anglicyzowane imię (takie jak Mojżesz).
 • Terminy techniczne.

Pisarze powinni dążyć do spójności. Jednak z kilku powodów tą kwestią często zajmuje się redaktor naukowy.

 • Dokument może być napisany przez kilku autorów. Jest to częste w artykułach akademickich i w piśmiennictwie technicznym. Autorzy mogą nie znać w wystarczającym stopniu swoich prac.
 • Dokument może być napisany w długim okresie czasu, a autor mógł przyjąć różne style w czasie.
 • Redaktorzy używają przewodnika stylu, aby pomóc zapewnić spójność; autor często nie jest świadomy zawartości przewodnika stylu.
 • Redaktorzy są profesjonalnie przeszkoleni i mają doświadczenie w zapewnianiu spójności.

Czasami redaktor może nie znaleźć żadnych problemów ze spójnością. Jednak w wielu przypadkach redaktorzy wnoszą znaczący wkład, podnosząc poziom pisma i dbając o jego spójność, zarówno pod względem formatowania, jak i treści tekstu.

Udostępnij:

Polecamy

tłumaczenia niemieckie

Zobacz